U skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20), te Pravilniku o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/07, 76/12) obavljamo sljedeće usluge :

 • Dezinfekcija

 • Dezinsekcija

 • Deratizacija

 • Zaštita od ptica

 • Uništavanje (eradikacija) korova i drvenastog raslinja

 • Larvicidno i adulticidno suzbijanje komaraca

 • Čišćenje ventilacijskih i klimatizacijskih sustava

 • Mehaničko i kemijsko čišćenje kuhinjskih napa

 • Čišćenje pokretnih stepenica

 • Čišćenje kolica i košara za kupovinu

 • Poslovno savjetovanje

 • Implementacija HACCP sustava (uspostavljanje i održavanje sigurnosti hrane)

Za obavljanje gore navedenih usluga poduzeće ID EKO d.o.o. posjeduje svu odgovarajuću opremu i vozila.

Kao mogućem korisniku naših usluga, slobodni smo Vam predložiti program sanitarne zaštite Vaših objekata te naravno provođenje iste od strane našeg poduzeća. Poznavajući tržište naših usluga slobodni smo ustvrditi da smo u mogućnosti pružiti Vam najbolju uslugu.

Posebno za Vas bismo izradili program sanitarne zaštite koji bi Vaše odgovorne osobe jednostavno pratile i nadzirale u suradnji s našim stručnim djelatnicima. O provedenim aktivnostima u Vašim objektima obavještavali bi Vas redovitim mjesečnim, kvartalnim i godišnjim izvještajima.

Pošto poduzeće ID EKO d.o.o. sa svojim poslovnim jedinicama i vanjskim suradnicima pokriva cijelu Hrvatsku, naša usluga sanitarne zaštite nije opterećena dodatnim troškovima, a cijene su jednake bez obzira na lokaciju na kojoj se usluga obavlja, te se na isti način u potpunosti prilagođavamo korisnicima naših usluga i njihovih zahtjevima.