Dezinfekcija je skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama, a provodi se mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.

Mehaničke mjere dezinfekcije podrazumijevaju mehaničko uklanjanje mikroorganizama s radnih površina, predmeta ili u prostoru kao samostalne metode uklanjanja mikroorganizama, odnosno stvaranja preduvjeta za uspješno provođenje drugih postupaka dezinfekcije, a provode se struganjem, metenjem, odmašćivanjem i pranjem, filtracijom, ventilacijom i taloženjem.

Fizikalne mjere dezinfekcije podrazumijevaju uporabu topline (suha ili vlažna) koje svojim djelovanjem uništavaju, usporavaju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama.

Kemijske mjere dezinfekcije podrazumijevaju uporabu kemijskih tvari, odnosno dezinficijensa, koje svojim djelovanjem uništavaju, usporavaju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama.

Dezinfekciju obavljamo metodom vlažne aplikacije tlačnim ili motornim prskalicama, ili generatorima za toplo/hladno zamagljivanje. Prilikom provođenja mjera dezinfekcije koristimo ekološki prihvatljiva i biorazgradiva sredstva koja su registrirana za tu namjenu u Republici Hrvatskoj.

Metode dezinfekcije:

1. Mehanička (sedimentacija, ventilacija, filtriranje)
2. Fizikalna (temperatura, isušivanje, zračenje)
3. Kemijska (primjena kemijskih sredstava – dezinficijensa):

  • Metodom prskanja
  • Metodom orošavanja
  • Metodom hladnog zamagljivanja