ID Eko d.o.o.osnovni zadatak ostvaruje po najvišim standardima i normama zahvaljujući stalnom unaprijeđenju i razvijanju kvaliteta svojih usluga, dobroj organizaciji, uz maksimalnu brigu o zaštiti ljudi i okoliša. Osnovni pristup je da našim korisnicima osiguramo visoku i konstantnu razinu usluge u skladu sa važećim zakonskim propisima i zahtjevima klijenata.

Svi djelatnici ID Eko d.o.o. svojim radom i zalaganjem u pružanju DDD i drugih usluga, nastoje ispuniti zahtjeve, potrebe i očekivanja naših kupaca. Na taj način realiziramo našu viziju o najboljoj usluzi i visokom zadovoljstvu klijenata. Sve izvedene aktivnosti DDD-a moraju biti na visokom profesionalnom nivou sanitarne zaštite, a svaki djelatnik je odgovoran za kvalitetu izvedenog posla.

Pristup svim djelatnostima u ID Eko d.o.o. je procesan, a sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša temelji se na načelima: sustavnog pristupa, donošenja odluka na temelju činjenica, partnerskim odnosima s dobavljačima, liderstvu svih rukovoditelja, zadovoljstvu klijenta i na njegovom stalnom poboljšanju.

Uprava i svi naši djelatnici su opredjeljeni za trajno poboljšavanje integriranog sustava kao i na sprečavanje onečišćenja u okolišu i usklađivanje s odgovarajućom zakonskom regulativom i s ostalim zahtjevima na koje se obvežemo poštivati, a koji se odnose na naše aspekte okoliša.

Odnos prema dobavljačima zasniva se na profesionalnim i partnerskim odnosima i to po pitanjima kvalitete, cijene, rokova isporuke te odnosa prema okolini.