1. Rješenje Ministarstva Zdravstva

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
KLASA:UP/I-543-04/21-03/10
URBROJ: 534-03-3-2/8-21-3

Zagreb, 05. listopada 2021.

 

2. Rješenje Uprave Veterinarstva

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA VETERINARSTVA
KLASA: UP/I-322-08/11-01/247
URBROJ: 525-10/0249-12-6

Zagreb, 18. svibnja 2012.

 

3. CEN Standard EN 16636:2015 – Certified Professional Pest Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Certifikat za sustav upravljanja prema EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CERTIFIKAT za sustav upravljanja prema EN ISO 14001:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CERTIFIKAT za sustav upravljanja prema EN ISO 45001:2018