U poduzeću ID EKO d.o.o. je 29.08.2018. provedena certifikacija prema protokolu CEPA (Certified Professional Pest Management) te je utvrđena sukladnost sa zahtjevima norme CEN Standard EN 16636:2015 – Zahtjevi i kompetencije za usluge suzbijanja štetnika.

 

Konfederacija europskih udruga za zaštitu štetnika (CEPA) i njezini članovi potiču razvoj europske norme (EN) za kontrolu nad štetočinama u suradnji s Europskim institutom za standarde (CEN). Ova europska norma specificira zahtjeve, preporuke i osnovne sposobnosti prema kojima tvrtke za suzbijanje štetočinama moraju raditi kako bi zadovoljile potrebe svojih kupaca.

Kao dio CEN projekta, CEPA i njegovi članovi žele osigurati da njene članice budu odgovorne pri pristupu upravljanju štetočinama u svim zemljama Europske unije i EFTA-e.