Velika većina štetnih vrsta kukaca hrani se najrazličitijom hranom koja se može naći u skladištima, te su ubrajaju u polifage. Stoga oznaka u imenu nikako ne pokazuje da se vrsta hrani samo tom hranom.

Najpoznatije vrste insekata koji se pojavljuju u skladišnim objektima.

  • Žitni žižak (Sitophilus granarius)

zizak

Najčešća je vrsta u velikim skladištima. Tamnosmeđe je boje, bez pjega na pokrilju. Nema drugi par opnenastih krila pa ne može letjeti. Ženka izbuši rupu u cijelom neoštećenom zrnu i u nju odloži jaje, a zatim otvor zatvori sluzastom tvari koja se stvrdne. Zato se otvor ne vidi golim okom. Iz jaja se razvije ličinka koja cijeli svoj život provede u zrnu, hraneći se njegovim sadržajem. Nakon završenog razvoja ličinka se u zrnu kukulji, a zatim se preobražava u mladog kornjaša koji ostaje u zrnu da očvrsne, a zatim napravi rupu kroz koju izađe.

Može se hraniti neoštećenim zrnjem žitarica i drugih strnina, a hrani se i zrnjem kukuruza i riže, te tjesteninama, brašnom i grizom.

  • Rižin žižak (Sitophilus zeamays)

rizin

Također je česta vrsta u silosima i drugim velikim skladištima. Ima veće potrebe za toplinom, pa se bolje razvija u velikoj gomili zrnja. Hrani se sličnom hranom kao i žitni žižak, ali i zrnjem uljarica, te većim brojem drugih prehrambenih proizvoda.

  • Žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)

kukuljicar

Tijelo mu je dugo 2,3-3 mm, tamnosmeđe je boje. Ženka odloži 100-500 jaja na razne proizvode. Ličinke oštećuju različite proizvode, a mogu se ubušiti u zrnje žitarica u kojem izgrizaju endosperm.

  • Krušar (Stegobium paniceum)

krusar

Ima zaobljeno tijelo dugo 2-3,5 mm crvenosmeđe boje. Štete prvenstveno nanose ličinke koje se ubušuju u proizvode i unutar njih buše hodnike. U rasutoj robi ličinke prave kolone koristeći robu pri njihovoj izradi, a na čvrstoj robi buše rupice. Po tome se prepoznaje prisutnost štetnika. Može pregristi i ambalažu.

  • Mauritanski brašnar (Tenebrioides mauritanicus)

mauritanski

Crne je boje dužine 6-11 mm. Oštećuje zrnje žitarica izgrizanjem klice. A budući da jedna jedinka može uništit i više od tisuću klica, najveće su štete na sjemenskoj robi. Može oštećivati ambalažu i drvene dijelove raznih postrojenja.

  • Veliki brašnar (Tenebrio molitor )

velikibrasnar

Najveći je štetni kornjaš u našim skladištima. Tijelo mu je crne boje dužine 12-17 mm. Hrani se brašnom i brašnenim proizvodima, no nalazi se i u žitu, mliječnim proizvodima i mesu. Čini veće štete i na ambalaži i raznim drvenim dijelovima koje ličinke mogu pregristi.

  • Mali brašnari (Tribolium confusum, Tribolium castaneum)

malibrasnar

Mali brašnari spadaju među najčešće štetnike žitarica. Tijelo im je dugo 3-4 mm smeđe ili crvenkaste boje. Ako je zrno vlažno, mogu oštećivati i neoštećeno zrno. Najradije napadaju klicu zrna, no napadaju i najrazličitije druge proizvode.

  • Žitni moljac, sitotroga (Sitotroga cerealella)

zitnimoljac

Jedna od najčešćih vrsta štetnih leptira u skladištima poljoprivrednih proizvoda. Ima raspon krila 15-18 mm. Odlaže jaja na zrnje žitarica ili u njegovoj blizini, gusjenice se ubušuju u zrno, te se hrane njegovim sadržajem. Kad u zrnu ponestane hrane prelaze u drugo zrno.

  • Brašneni moljac (Anagasta kuehniella)

brasnenimoljac

Leptir ima sivkasta krila s crvenim prugama raspona 22-25 mm. Gusjenice se hrane prvenstveno brašnom i sličnim proizvodima, a zapredaju ih u veće hrpe. Tijekom jednog dana može tridesetak gusjenica zapresti 1 kg brašna. Zapredene hrpice brašna mogu začepiti cijevi i strojeve u mlinovima.

  • Bakrenasti brašneni moljac (Plodia interpunctella)

bakrenastimoljac

Tipičan je polifag koji se hrani različitim zrnjem,stočnom hranom, suhim voćem i brojnim drugim proizvodima. Raspon krila mu je oko 15 mm. Krila su mu sivkaste boje, ali karakteristično je da su na prednjem paru krila dvije trećine bakrenaste boje. Svu hranu kojom se hrane zapredaju gustom pređom pa mogu njome zapresti i cijele vreće. Vrlo dobro podnosi niske temperature, a najčešće se nalazi u kukuruznom brašnu, zobenim pahuljicama, brašnu, tjestenini, suhom voću i slično.