Od 25. kolovoza 2023. nastupa zabrana proizvodnje fluo cijevi te se prodaju samo zalihe sa tržišta. Europska komisija (EC) RoHS Direktive 2011/65/EU ima za cilj ukloniti živu iz rasvjetnih tijela, uključujući fluorescentne UV cijevi koje se koriste u insektronima.

Međutim, postoji izuzeće za postupno ukidanje fluorescentnih UV cijevi najkasnije do rujna 2027., nakon toga neće biti moguće nabavljati UV fluo cijevi.

Posljedično tome su dizajnirane UV LED lampe koje štede do 67% električne energije te se LED traka mijenja svake 3 godine ( fluo cijev se mijenja jednom godišnje).

Zatražite ponudu za nove modele.

INFINITI compact za 60 m2

INFINITI 2 za 120 m2

INFINITI 4 za 240 m2

INFINITI AQUA (IP) za 240 m2