Prema PRAVILNIKU O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA (NN 100/99), čl. 27

Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka tri mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.

U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbi st.1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rada ugostiteljskog objekta.

  • mehaničko-kemijsko pranje, čišćenje i dezinfekcija kuhinjskih odsisnih sustava: (kuhinje u hotelima, restoranima, proizvodnim pogonima, objektima brze prehrane i ostalim objektima…)
  • mehaničko-kemijsko pranje, čišćenje i dezinfekcija ventilacijskih i klimatizacijskih sustava: (hoteli, industrijske hale, bolničke jedinice, poslovne zgrade, trgovački centri…)
  • mehaničko čišćenje termo jedinica: (parni kotlovi i toplovodni kotlovi, sustavi grijanja i hlađenja, bojleri, kondenzatori, klima komore i konvektori…)
  • mehaničko-kemijsko čišćenje klima uređaja, funcoolera i sl.;
  • strojno mehaničko čišćenje i dezinfekcija pokretnih stepenica (u trgovačkim centrima i objektima svih vrsta)
  • mobilno postrojenje za čišćenje i dezinfekciju košara i kolica za kupovinu
  • ostala mehanička i kemijska čišćenja