Dezinsekcija je zajednički naziv, odnosno sustav objedinjenih preventivnih i korektivnih postupaka koje provodimo sa svrhom suzbijanja/uništavanja/štetnih insekata – člankonožaca/Arthropoda/. Cilj postupaka je nadziranje populacije insekata kako ne bi prouzročili probleme, ugrožavali zdravlje ljudi ili nanosili ekonomske štete.

 

Vrste i metode:
Preventivna dezinsekcija:

 • vlažna kontaktna dezinsekcija tlačnim prskalicama;
 • obrada kompletnog prostora aplikacijom insekticida tlačnim prskalicama s naglaskom na utvrđene kritične točke;
 • gelovima i feromonskim klopkama /kritične točke/;
 • aplikacija insekticidnog gela aplikatorom na skrovita mjesta opreme, uređaja ili direktno u pukotine ili šupljine na zidu;
 • zaprašivanje insekticidnim prahom /utičnice, elektromotori i sl. radi opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja/;

Korektivna dezinsekcija:

 • vlažna kontaktna dezinsekcija tlačnim prskalicama/obrada kompletnog prostora s naglaskom na utvrđene kritične točke/;
 • gelovima i feromonskim klopkama /kritične točke/;
 • plikacija insekticidnog gela aplikatorom na skrovita infestirana mjesta opreme i uređaja ili direktno u pukotine ili šupljine na zidu/;
 • zaprašivanje insekticidnim prahom/utičnice, elektromotori i sl. radi opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja/;
 • generatorima za toplo i hladno zamagljivanje;
 • aplikacija insekticida generatorima za hladno zamagljivanje – stvara se insekticidni aerosol;
 • aplikacija insekticida generatorima za toplo zamagljivanje – stvara se insekticidni dim.

Generatorima se postiže ispunjenost prostora mikročesticama insekticida u obliku aerosola ili dima. Provodi se u kombinaciji s drugim metodama.
Odabir metoda aplikacije insekticida kao i vrste insekticida, u postupku dezinsekcije, izvršiti će se neposredno prije svake akcije, ovisno o činjenicama utvrđenim u procjeni stanja objekta u prethodnom postupku.

 

POSTUPAK PROVOĐENJA MJERA DEZINSEKCIJE:

1. PREGLED OBJEKTA I UTVRĐIVANJE STUPNJA INFESTACIJE
Potrebno je obaviti razgovor sa strankom, te obaviti detaljan pregled objekta. Feromonske lovke za leteće i gmižuće insekte se postavljaju u cilju utvrđivanja mjesta i stupnja infestacije.

2. PLANIRANJE I PROCJENA TROŠKOVA
Nakon pregleda objekta i utvrđivanja štetnika i stupnja infestacije obavlja se planiranje akcije, procjena troškova, te sam početak provođenja mjera dezinsekcije.

3. PROVOĐENJE DEZINSEKCIJE kombinacijom određenih postupaka:
prskanje ručnim prskalicama
prskanje motornim prskalicama
hladno zamagljivanje električnim uređajem
toplo zamagljivanje eletričnim ili benzinskim uređajima
zaprašivanje
nanošenje spec. insekticidnih mamaca
postavljanje različitih klopki.

4. KONTROLA
Nakon provođenja mjera dezinsekcije, obavlja se razgovor s klijentima o novonastaloj situaciji, te se postavljaju lovke za daljnje praćenje populacije insekata.