LED INSEKTRON INFINITI – NOVO

Od 25. kolovoza 2023. nastupa zabrana proizvodnje fluo cijevi te se prodaju samo zalihe sa tržišta. Europska komisija (EC) RoHS Direktive 2011/65/EU ima za cilj ukloniti živu iz rasvjetnih tijela, uključujući fluorescentne UV cijevi koje se koriste u insektronima. Međutim, postoji izuzeće za postupno ukidanje fluorescentnih UV cijevi najkasnije do rujna 2027., nakon toga neće [...]